Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2012 Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamu Farkındalığı

Paydaşlar: BOTAŞ, ETKB, EPDK, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası

Yüklenici: Deloitte AŞ - DNV GL Ortaklığı

Başlangıç Tarihi: 9 Mart 2015

Bitiş Tarihi: 28 Eylül 2017