Etkinlikler

Projemiz hakkında güncel bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


04.12.2018

2017 RIA Çalıştayı

Görev 2 kapsamında ele alınan Düzenleyici Etki Analizi (RIA) uygulamalarının daha iyi anlaşılması ve AB en iyi örneklerinin incelenmesi amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde RIA Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince, RIA uygulamalarının temel.. [...]

31.01.2018

2016 Fransa Saha Ziyareti

Görev 1 kapsamında gerçekleştirilen teorik eğitimlerde ele alınan konuların uygulamasının görülmesi ve AB en iyi örneklerinin incelenmesi amacıyla Fransa’ya enerji planlama ve enerji istatistikleri konularında saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. .. [...]

31.01.2018

2016 Danimarka Basın Gezisi

Türk gazetecilerin AB enerji politikaları ve en iyi uygulamaları hakkında farkındalıklarını arttırmak ve Türkiye kamuoyunu daha iyi bir şekilde bilgilendirmelerini sağlamak amacıyla Danimarka’ya basın gezisi düzenlenmiştir. Gezinin ilk günü (26 Ekim.. [...]

31.01.2018

2016 Enerji Planlama Semineri (EPS)

26-29 Nisan tarihleri arasında enerji planlama ile ilgili seminer gerçekleştirildi. 4 gün boyunca devam eden seminerde elektrik ve doğal gaz için talep ve arz modelleri ile çoklu enerji modelleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, Türkiye e.. [...]

31.01.2018

2016 Enerji Verimliliği Çalıştayı

20 Ocak tarihlerinde Avrupa Birliği enerji verimliliği mevzuat uyumu çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında AB enerji verimliliği mevzuat çerçevesine genel bakış sağlanırken büyük ölçekli emisyona yapanlar, ulaşım sektörü ve binalar hak.. [...]

31.01.2018

2015 Doğal Gaz Piyasası Çalıştayı

18-19 Kasım tarihlerinde Avrupa Birliği doğal gaz piyasası mevzuat uyumu çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında, doğal gaz piyasalarına ilişkin AB mevzuat uyumu ve mevcut durum fark analizi konuları ele alınmıştır. İlave olarak, gaz hed.. [...]

15.01.2018

2015 Elektrik Çalıştayı

15-16 Aralık tarihlerinde Avrupa Birliği elektrik mevzuat uyumu çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında AB elektrik mevzuat çerçevesine genel bakış sağlanırken AB en iyi örnekleri ile mevcut durum fark analizi konuları ele alınmıştır. İn.. [...]

15.01.2018

Doğal Gaz Sistemleri Eğitimi – Açık Erişim Çerçevesi Elementleri

27 Ekim 2016 tarihinde doğal gaz sistemleri ve AB örneklerinin ele alındığı eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında kapasite tahsisi, kapasite / kısıt yönetimi, kapasite fiyatlama ve dengeleme konuları işlenmiştir. Eğitim Dr. Konstantin Petro.. [...]

15.01.2018

2015 Yenilenebilir Enerji Çalıştayı

1-2 Aralık tarihlerinde Avrupa Birliği yenilenebilir enerji mevzuat uyumu çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay boyunca yenilenebilir enerjinin AB’de kullanımı, AB yenilenebilir enerji politikalarının tasarımı ve amacı ile ilgili Direktif detaylı.. [...]