Proje Hakkında

Projenin ana hedefi ETKB ve BOTAŞ personeli kapasitesini artırmak, BOTAŞ ayrışımı ve ilgili kamu farkındalığını artırmak ve Türk enerji sektörünü müktesebata uyum için danışmanlık çalışmalarına hazırlamaktır. “ETKB için Kurumsal İnceleme ve Kapasite Geliştirme”, “Enerji Sektöründe AB Müktesebatına Uyum”, “BOTAŞ ve Gaz Piyasası Açılışı için Ayrıştırma Desteği” ve “Görünürlük ve Kamuda Farkındalık Faaliyetleri” olmak üzere dört ana operasyon kolu altında gerçekleştirilen proje ile talep tahmini, planlama, istatistik, müktesebata uyum, piyasa analizi ve kamu farkındalığının artırılması üzerine çalışmalar yürütülmüştür.