2016 Danimarka Basın Gezisi

Türk gazetecilerin AB enerji politikaları ve en iyi uygulamaları hakkında farkındalıklarını arttırmak ve Türkiye kamuoyunu daha iyi bir şekilde bilgilendirmelerini sağlamak amacıyla Danimarka’ya basın gezisi düzenlenmiştir.
Gezinin ilk günü (26 Ekim), Vestasşirketinin tarihçesi ve şirket hakkında genel bilgilerin olduğu bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, dünyadaki en büyük türbin modeli olan V164 türbin modeli yakından incelenmiştir.
Gezinin ikinci günü (27 Ekim), Danimarka Rüzgar Enerjisi Sektör sunumunun ardından Vestas’ınürettiği 3.3 MW elektrik sağlayan V112 modelinin kurulu olduğu rüzgâr santrallerinin ve güneş panellerinin bir arada bulunduğu üretim alanı incelenmiştir. Sonrasında, Vestastürbinlerinin parçalarının birleştirilerek üretiminin gerçekleştirilme sürecini incelemek üzere, Vestas’ınNacelleFabrikası gezilmiştir.
Gezinin üçüncü günü (28 Ekim), Vestastarafından üretilmekte olan türbinlerin, alıcıya ulaştırılmadan önce geçirildiği test sürecini incelemek üzere test merkezine bir ziyaret yapılmış olup; basın mensuplarının soruları yanıtlanmıştır. Vestas’ınAarhus’dabulunan Genel Merkezine yapılan ziyaret sırasında, sergilenen türbin kanat modelleri incelenmiştir. Ayrıca Vestas’ınürün geliştirmeden sorumlu Kıdemli Grup Başkanı Thomsen; Vestas’ınçalışmaları hakkında bilgi vererek, heyette bulunan basın mensupların sorularını yanıtlamıştır. Vestas’ıngenel merkezinde bulunan Simulasyonodasında, 3D Görüntüleme sistemi ile bir rüzgâr türbininin iç ve dış bölümlerini detaylı inceleme imkanı sağlanmıştır.