2016 Fransa Saha Ziyareti

Görev 1 kapsamında gerçekleştirilen teorik eğitimlerde ele alınan konuların uygulamasının görülmesi ve AB en iyi örneklerinin incelenmesi amacıyla Fransa’ya enerji planlama ve enerji istatistikleri konularında saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
4 gün süren saha ziyaretleri boyunca, aşağıda belirtilen kamu ve özel sektör kuruluşları ziyaret edilmiştir;

  • Fransız Çevre ve Enerji Bakanlığı
  • GRTGAS, Fransız Gaz İletim Şirketi
  • IEA, Uluslararası Enerji Ajansı
  • ADEME, Fransız Enerji Verimliliği ve Çevre Ajansı

Ziyaretler sırasında, enerji planlama ve enerji istatistikleri anlamında temel bulgular toplanmış ve özellikle uzun vade nihai enerji talep tahmini, uzun vade ekonomik etki analizi ile kısa ve uzun vade doğal gaz talep tahmini gibi Türkiye’deki benzer uygulamaların nasıl geliştirilebileceği hakkında inceleme yapılmıştır.