2017 RIA Çalıştayı

Görev 2 kapsamında ele alınan Düzenleyici Etki Analizi (RIA) uygulamalarının daha iyi anlaşılması ve AB en iyi örneklerinin incelenmesi amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde RIA Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay süresince, RIA uygulamalarının temel özellikleri ile RIA raporunda ele alınan yenilenebilir enerji örneklerinin üzerinden geçilerek, Türkiye’de benzer uygulamalarının yapılması amaçlanmıştır. 

Çalıştaya farklı kamu kuruluşlarından (ETKB, EPDK) katılımcılar gelirken yapılan interaktif RIA örnekleri ile katılımcıların RIA uygulamaları ve ilgili AB mevzuatı ile alakalı kapasite geliştirmeleri amaçlanmıştır.